Logo_90x90px transparant

Administratie

Een bedrijf is wettelijk verplicht om een administratie bij te houden en deze minimaal 7 jaar te bewaren. Gegevens over onroerende zaken moeten minimaal 10 jaar worden bewaard. Een administratie bestaat uit de registratie van alle transacties en vormt de basis voor de belastingaangiften.

Wij nemen de werkzaamheden die nodig zijn voor het voeren van een juiste en volledige administratie graag van je over, zodat jij meer tijd hebt voor de zaken die je leuk vindt en eventueel inkomen genereren.

Mocht je de administratie toch zelf willen bijhouden en deze alleen door ons laten controleren dan is dit ook mogelijk.

De administratie van een bedrijf kan bestaan uit o.a. de: