Logo_90x90px transparant

Salarisadministratie

De salarisadministratie van een bedrijf bestaat voornamelijk uit:

  • Loonadministratie
  • Salarismutaties
  • Personeelsadministratie

LOONADMINISTRATIE

Als je één of meerdere werknemers in dienst hebt dan wordt je door de belastingdienst gezien als inhoudingsplichtige en moet je een loonadministratie bijhouden. De loonadministratie heeft als doel de uitbetaling van het juiste netto loon en overige vergoedingen aan de werknemer(s) en de inhouding en afdracht van de loonheffing en sociale premies aan de belastingdienst.

SALARISMUTATIES

Om een goede loonadministratie te kunnen voeren is het van belang om tijdig alle salarismutaties door te geven en te verwerken. Zo wordt voorkomen dat gemaakte loonafspraken tussen werkgever en werknemer niet worden nagekomen. Dit voorkomt correcties en houdt medewerkers tevreden.

PERSONEELSADMINISTRATIE

Naast de loonadministratie en salarismutaties wordt van iedere medewerker een personeelsdossier bijgehouden. Hierin worden bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten, wijzigingen op arbeidsovereenkomsten, studieregelingen, verslagen van beoordelings- en functioneringsgesprekken en andere overeenkomsten tussen werkgever en werknemer opgenomen.