Logo_90x90px transparant

Erfbelasting

Ontvang je een erfenis dan moet je misschien erfbelasting betalen. Je hoeft echter pas erfbelasting te betalen als de erfenis hoger is dan de vrijstelling. Hoe hoog de vrijstelling is hangt af van je relatie tot de overledene.

Wessels Finance & Control kan je helpen met de aangifte erfbelasting.