Logo_90x90px transparant

Inkomstenbelasting

Over het inkomen dat in Nederland woonachtige en sommige niet in Nederland woonachtige natuurlijke personen genieten wordt door de Nederlandse rijksoverheid inkomstenbelasting geheven. Natuurlijke personen dienen jaarlijks hun aangifte inkomstenbelasting te doen. Vanwege alle bestaande wet- en regelgeving en jurisprudentie kan dit een complexe aangelegenheid zijn.

Wessels Finance & Control helpt je graag met het indienen van de aangifte inkomstenbelasting en streeft, door gebruik te maken van de bestaande wet- en regelgeving en jurisprudentie, altijd naar een situatie waarin jij en jouw eventuele fiscale partner zo min mogelijk inkomstenbelasting hoeven te betalen.

Daarnaast kunnen wij ook, indien jouw situatie daarom vraagt, helpen met het wijzigen van een voorlopige aanslag. Dit is vaak nodig, zodra jouw of jullie situatie sterk is gewijzigd of gaat wijzigen. Door de voorlopige aanslag te wijzigen kan worden voorkomen dat na de definitieve aanslag een groot bedrag moet worden terugbetaald of dat je maandelijks veel te weinig belasting terugkrijgt. Hoe meer details vooraf goed ingeschat kunnen worden des te nauwkeuriger de voorlopige aanslag de realiteit benadert en dus kleiner de correcties achteraf zijn.