Logo_90x90px transparant

Omzetbelasting

In Nederland wordt omzetbelasting geheven volgens het BTW-systeem. BTW staat voor Belasting Toegevoegde Waarde. Het BTW-systeem heeft als doel een ondernemer alleen omzetbelasting te laten betalen over de waarde die hij of zij toevoegt. Dit is het verschil tussen de verkoopprijs en inkoopprijs. In de Europese Unie is een ondernemer over zijn totale verkoopprijs omzetbelasting verschuldigd. Van deze verschuldigde belasting mag de ondernemer echter de in de aankoopprijs begrepen omzetbelasting aftrekken. Nederland kent drie BTW-percentages, te weten 21%, 9% en 0%.

Periodiek dienen de meeste ondernemers aangifte omzetbelasting te doen. De wet- en regelgeving met betrekking tot BTW kan echter complex zijn. Hierdoor is het voor ondernemers niet altijd eenvoudig om een correcte aangifte omzetbelasting te doen en het doen van foutieve aangifte(n) omzetbelasting kan vervelende consequenties hebben.

Om te voorkomen dat je een of meerdere foutieve BTW-aangifte(n) doet is het voeren van een juiste boekhouding essentieel. Wessels Finance & Control helpt je graag met je boekhouding en/of het doen van de aangifte(n) omzetbelasting. Misschien kunnen we er zelfs voor zorgen dat je minder belasting hoeft te betalen.