Logo_90x90px transparant

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting is een belasting over de winst voor rechtspersonen (lichamen die rechten en plichten kunnen aangaan –> vaak bv’s en nv’s, maar in bepaalde situaties ook verenigingen of stichtingen). Natuurlijke personen (zoals eenmanszaken en vof’s) betalen belasting over de winst via de inkomstenbelasting.

Bij het vaststellen van de winst en het belastbare bedrag zijn vele regelingen van toepassing. Dit kan dan ook een complexe aangelegenheid zijn. Wessels Finance & Control helpt je graag met het correct bepalen van de winst en het belastbare bedrag en het doen van de aangifte(n) vennootschapsbelasting.