Logo_90x90px transparant

Controlling

Het nemen van besluiten en risico’s behoort tot de dagelijkse praktijk van ondernemers. Het is dan ook van groot belang dat ondernemers de risico’s die voortvloeien uit het ondernemen in beeld hebben en dat zij een bewuste keuze maken om deze risico’s te vermijden, verminderen, verzekeren of accepteren.

Daarnaast is het belangrijk om inzicht te hebben in de bedrijfsvoering, gedegen plannen te ontwikkelen voor de nabije en verdere toekomst en voortdurend te monitoren in welke mate deze plannen worden gerealiseerd of moeten worden bijgesteld.

Voor deze zaken stellen bedrijven vaak Controllers aan. Een Controller is verantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van de Planning & Control Cyclus welke gericht is op de beheersing van de bedrijfsvoering, processen en activiteiten binnen een organisatie.

Het takenpakket van een Controller kan sterk variëren. Daarom wordt binnen grotere bedrijven vaak onderscheid gemaakt tussen Business Controllers en Financial Controllers. Afhankelijk van de bedrijfsgrootte en bedrijfsactiviteiten worden soms ook Project Controllers, Sales Controllers en/of Productie Controllers aangesteld. Zij hebben allemaal hun eigen specifieke taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, competenties en eigenschappen.

Wessels Finance & Control biedt op het gebied van Controlling de volgende diensten aan: