Logo_90x90px transparant

Boekhouding

Een bedrijf is wettelijk verplicht om een boekhouding te voeren en deze minimaal 7 jaar te bewaren. Gegevens over onroerende zaken moeten minimaal 10 jaar worden bewaard. Een boekhouding bestaat uit de registratie van alle transacties en vormt de basis van de belastingaangiften. Wij nemen graag deze taken van je over, zodat jij meer tijd hebt voor de zaken die je leuk vindt en eventueel inkomen genereren.

De boekhouding van een bedrijf kan bestaan uit o.a. de: