Logo_90x90px transparant

Privacyverklaring

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het Engels is deze wetgeving bekend onder de naam General Data Protection Regulation (GDPR). Meer informatie hierover kunt u terugvinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw privacyrechten als belanghebbende

De nieuwe privacywetgeving geeft u als belanghebbende de volgende rechten:

 • Het recht om de gegevens in te zien;
 • Het recht om de gegevens te wijzigen;
 • Het recht om vergeten te worden;
 • Het recht om gegevens over te dragen;
 • Het recht op informatie.

Gegevens inzien

Op uw schriftelijke verzoek kunt u te allen tijde de persoonsgegevens die wij van u geregistreerd hebben inzien.

Gegevens wijzigen

Op uw schriftelijke verzoek en voor zover dit niet in strijd is met de wet kunt u te allen tijde de persoonsgegevens die wij van u geregistreerd hebben laten wijzigen.

Gegevens verwijderen

Op uw schriftelijke verzoek en voor zover dit niet in strijd is met de wet kunt u te allen tijde de persoonsgegevens die wij van u geregistreerd hebben laten verwijderen.

Gegevens overdragen

Op uw schriftelijke verzoek en voor zover dit niet in strijd is met de wet kunt u te allen tijde de persoonsgegevens die wij van u geregistreerd hebben laten overdragen aan derden.

Informatie

U heeft het recht op informatie. Dit betekent dat wij nieuwe en bestaande klanten moeten informeren over wat wij met de persoonsgegevens doen. Deze informatie kunt u terugvinden in deze privacyverklaring.

Een schriftelijk verzoek indienen?

Stuur een brief naar het volgende adres:

Wessels Finance & Control
Kruidenstraat 21
6515 HP  NIJMEGEN

Of stuur een e-mail naar info@finance-and-control.nl.

Onze verantwoordelijkheden als gegevensverwerker

De nieuwe privacywetgeving geeft organisaties meer verantwoordelijkheden omtrent de verwerking van (persoons-)gegevens en de wijze waarop organisaties hiermee omgaan.

Welke eisen aan organisaties gesteld worden is afhankelijk van o.a. de volgende factoren:

 • De gegevens die worden verwerkt;
 • De grondslag(en) die eventueel van toepassing is/zijn;
 • Welke kenmerken een organisatie heeft en welk gedrag de organisatie vertoont.

Gegevens die worden verwerkt

In de nieuwe privacywetgeving wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende persoonsgegevens:

 • Gewone persoonsgegevens, bijvoorbeeld:
  • Identiteitsgegevens
  • N.a.w.-gegevens
  • Gezinsgegevens
  • Bedrijfsgegevens
  • Inkomensgegevens
  • Vermogensgegevens
 • Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld:
  • Ras of etnische afkomst
  • Politieke opvattingen
  • Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen
  • Lidmaatschap van een vakbond
  • Genetische gegevens
  • Biometrische gegevens
  • Medische gegevens
  • Seksueel gedrag
  • Seksuele gerichtheid
 • Strafrechtelijke persoonsgegevens, bijvoorbeeld:
  • Strafrechtelijke veroordelingen
  • Strafbare feiten
  • Veiligheidsmaatregelen

Wij verwerken uitsluitend gewone persoonsgegevens. Wij zijn ons er echter van bewust dat het veelal gevoelige persoonsgegevens betreft en nemen uw privacy dan ook uiterst serieus. Daarom hebben wij adequate veiligheidsmaatregelen getroffen en zijn uw gegevens bij ons goed beschermd (zie beveiligingsmaatregelen).

Grondslagen voor gegevensverwerking

Persoonsgegevens mogen niet zomaar worden verwerkt. Hiervoor moet aan minimaal één van de volgende grondslagen worden voldaan:

 • Toestemming van de betrokken persoon;
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen;
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag;
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. De aard van onze werkzaamheden is daar ook naar aangezien wij juist persoonsgegevens nodig hebben ter uitvoering van onze diensten, zodat wij daarmee uw belangen kunnen behartigen.

De verwerking van deze gegevens wordt noodzakelijk geacht in verband met de uitvoering van o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Verwerken van de administratie/boekhouding;
 • Verzorgen van de aangiften omzetbelasting;
 • Verzorgen van de aangiften inkomstenbelasting;
 • Verzorgen van de aangiften Vennootschapsbelasting;
 • Samenstellen van de jaarcijfers en/of jaarverslagen;
 • Uitvoeren van andere soortgelijke financieel, administratieve diensten.

Gegevens die wij niet nodig hebben ten behoeve van de dienstverlening ter uitvoering van onze overeenkomst(en) worden niet door ons verwerkt. Daarnaast zullen wij uw persoonsgegevens niet delen met derden, behalve wanneer u hiermee instemt of wanneer dit juridisch noodzakelijk wordt geacht.

Organisatiekenmerken en -gedrag

Verder bepalen organisatiekenmerken en -gedrag in sterke mate welke eisen worden gesteld aan organisaties die persoonsgegevens verwerken. Zo wordt o.a. gekeken naar:

 • Het feit of bijzondere of strafrechtelijke gegevens mogen worden verwerkt en indien dit het geval is of dit op grote schaal gebeurt of tot de kernactiviteit van de organisatie behoort;
 • Om wat voor een organisatie het gaat (overheidsinstelling of overheidsorgaan);
 • Wat voor een gedrag een organisatie vertoont, bijvoorbeeld:
  • Regelmatige of stelselmatige observatie van betrokkenen;
  • Beoordeling van mensen op persoonskenmerken;
  • Gebruikmaking van geautomatiseerde beslissingen met rechtsgevolgen;
  • Stelselmatige of grootschalige monitoring;
  • Gebruikmaking van gekoppelde databases;
  • Gegevensverwerking van kwetsbare personen;
  • Gebruikmaking van nieuwe technologieën;
  • Blokkering van rechten, diensten of contracten.

Geen van de hierboven genoemde organisatiekenmerken en -gedrag is op ons van toepassing.

Register verwerkingsactiviteiten

De activiteiten ten behoeve van de verwerking van persoonsgegevens worden vastgelegd in een register verwerkingsactiviteiten.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Om de werkzaamheden ten behoeve van onze overeenkomst(en) te kunnen verrichten verwerken wij (indien van toepassing) de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegevens

 • Geslacht en/of aanhef
 • Naam:
  • Voorletters
  • Roepnaam en/of voornaam/voornamen
  • Tussenvoegsel
  • Voorvoegsel
  • Achternaam
  • Achtervoegsel
 • Adres
  • Straatnaam en huisnummer
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Land
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummer
 • Burgerlijke staat
 • Woonomstandigheden
 • Inkomensgegevens
 • Vermogensgegevens

Partnergegevens

Zie persoonsgegevens hierboven.

Gegevens kind(eren)

 • Voorletter(s)
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummer

Bedrijfsgegevens

 • Bedrijfsnaam
 • Rechtsvorm
 • Eigenaarsgegevens
 • KvK-nummer
 • BTW-nummer
 • Financiële transacties
 • Financiële feiten
 • Financiële rapportages
 • BTW-aangiften
 • Communicatie met belastingdienst en eventuele andere belanghebbenden

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Beveiligingsmaatregelen

Zoals eerder vermeld nemen wij uw privacy uiterst serieus. Wij beschermen de verwerkte persoonsgegevens zo goed mogelijk en hebben hiervoor verschillende veiligheidsmaatregelen getroffen, te weten:
 • Onze websites zijn voorzien van een SSL-certificaat;
 • Alle e-mails worden versleuteld middels het SSL-protocol;
 • Alle servers, computers en cloudoplossingen waarvan gebruik wordt gemaakt zijn voorzien encryptie;
 • Alle computers zijn voorzien van een virus- en malwarescanner alsmede een firewall.

Mocht ondanks deze genomen maatregelen toch blijken dat de veiligheid van uw gegevens in het geding is dan worden de Autoriteit Persoonsgegevens en u hiervan uiteraard zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. De gegevens worden automatisch na 26 maanden verwijderd.

Google analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Sociale media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale media (LinkedIn, Facebook en Twitter). Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de sociale media zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Lees de privacyverklaringen van de sociale media (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.