Logo_90x90px transparant

Toelichting SMART-abonnement

boekhoudsysteem

Wij maken gebruik van het boekhoudsysteem SnelStart. Als klant heb je hiervoor ook een abonnement nodig, maar dit regelen wij voor jou. De kosten voor het SnelStart pakket inStap zijn in de abonnementsprijs inbegrepen. Wil je gebruik maken van een uitgebreider SnelStart pakket dan zijn de meerkosten hiervan voor de klant. In sommige gevallen is een uitgebreider SnelStart pakket noodzakelijk. In dat geval zijn de meerkosten ook voor rekening van de klant. Daarnaast kan het voorkomen dat ook het abonnementstarief moet worden aangepast. Dit zal altijd worden afgestemd.

Factureren vanuit het boekhoudsysteem

Je dient jouw klanten te factureren vanuit het boekhoudsysteem SnelStart. De factuur wordt zo automatisch toegevoegd aan de administratie in SnelStart. Daarnaast wordt de factuur bij ontvangst van de betaling op de bankrekening onder vermelding van het factuurnummer automatisch als betaald aangemerkt. Op deze manier kun je heel eenvoudig in de gaten houden welke facturen zijn betaald en welke facturen nog open staan.

Uploaden van ontvangen inkoopfacturen en bonnen

Om de werkzaamheden zoveel mogelijk te spreiden over het btw-aangiftetijdsvak is het belangrijk om ontvangen inkoopfacturen en bonnen snel en regelmatig te uploaden in het boekhoudsysteem SnelStart (binnen maximaal één week na ontvangst (meestal is dit binnen 7 dagen na de datum die op het document staat). Het uploaden van deze documenten is heel erg eenvoudig gemaakt en kan met alle apparaten (desktops, laptops, tablets en smart phones) worden gedaan. Ontvangen documenten kunnen naar een speciale mailbox worden gestuurd of via een app worden gefotografeerd en worden dan automatisch in het systeem geupload. In principe hoef je dan niets meer te doen en kunnen wij de documenten en boekingen controleren, eventueel wijzigen en verwerken.

Financieel en fiscaal advies

Voor ondernemers zonder financiële achtergrond is het niet eenvoudig om de financiële administratie van hun bedrijf helemaal te doorgronden. Vaak zijn de rapportages, zoals balans en resultatenrekening nog wel te lezen, maar worden ze nog niet echt begrepen. Zo is het verschil tussen opbrengsten en inkomsten/ontvangsten of kosten en uitgaven/betalingen niet altijd duidelijk. Daarnaast zijn wet- en regelgeving vaak moeilijk te doorgronden, aan verandering onderhevig en onvoldoende bekend. Het uitzoeken en op de hoogte blijven hiervan kost enorm veel tijd en die tijd besteed je waarschijnlijk liever aan datgene wat je leuk vindt, waar je goed in bent en waarmee je geld kunt verdienen. Dan is het fijn als je met je vragen bij deskundigen terecht kunt.

Vragen die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

  • Welke kosten zijn zakelijk, privé of gemengd?
  • Wat is het verschil tussen kosten en investeringen?
  • Is een bepaalde investering verstandig?
  • Welke criteria hanteer ik voor het beoordelen van een investering?
  • Kan ik een investering volgens plan uitvoeren of is het misschien verstandiger om deze naar voren te halen of juist uit te stellen?
  • Hoe moet ik omgaan met afschrijvingen?
  • Kan ik naast het declareren van kilometers ook andere autokosten zakelijk boeken?
  • Etc.
Binnen het SMART-abonnement is het geven van financieel en fiscaal advies beperkt tot maximaal één uur per kwartaal. Welke activiteiten hiertoe worden gerekend vind je hier.

Aangifte omzetbelasting

Periodiek dient iedere ondernemer, tenzij je hiervan bent vrijgesteld, aangifte omzetbelasting (ofwel btw-aangifte) te doen. In de aangifte omzetbelasting wordt onderscheid gemaakt tussen te betalen omzetbelasting en te ontvangen omzetbelasting. Ook wordt onderscheid gemaakt tussen ontvangen en geleverde goederen en diensten in het binnenland, binnen de EU en buiten de EU. Al deze zaken dienen afzonderlijk te worden geregistreerd en verwerkt in zowel de financiële administratie als de btw-aangifte.

Aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting

Alle natuurlijke personen (particulieren, maar ook bedrijven/organisaties met een rechtsvorm, waarbij de eigenaren hoofdelijk aansprakelijk zijn) die in Nederland inkomen genieten en vermogen hebben zijn in Nederland belastingplichtig en moeten jaarlijks een aangifte inkomstenbelasting doen. In deze aangifte worden het inkomen en het vermogen bepaald, waarover je inkomstenbelasting verschuldigd bent.

Alle rechtspersonen (bedrijven/organisaties, waarbij de eigenaren niet hoofdelijk aansprakelijk zijn) die in Nederland inkomen genieten en vermogen hebben zijn in Nederland belastingplichtig en moeten jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting doen. In deze aangifte wordt de fiscale winst bepaald, waarover men vennootschapsbelasting verschuldigd is.

Jaarrekening

In bepaalde situaties is het verplicht om als onderneming een jaarrekening op te (laten) stellen en te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit is afhankelijk van de rechtsvorm van de onderneming en de bedrijfsgrootte (balanstotaal, netto-omzet en aantal medewerkers) en eventueel branche. Soms is het, ondanks dat het misschien niet verplicht is, toch noodzakelijk om een jaarrekening op te (laten) stellen. Bijvoorbeeld voor een kredietaanvraag, waarbij de kredietverstrekker een jaarrekening wenst te ontvangen, zodat deze de kredietwaardigheid kan beoordelen.
 
Een jaarrekening bestaat uit de vergelijkende cijfers van twee boekjaren, bestaande uit een balans, resultatenrekening (winst- en verliesrekening) en toelichting. De bedrijfsgrootte is bepalend voor de inhoud van de jaarrekening. Hoe groter een bedrijf des te meer informatie in de jaarrekening moet worden opgenomen.